SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Kurumsal Sosyal sorumluluk projelerini 2005 yılından bu yana sürdürmekteyiz. Sosyal sorumluluğun tam anlamının ne olduğunu, bir defaya mahsus yardım, destek, hibe vb. olmadığı anlayışını ülkemizde faaliyetini sürdüren ulusal ve uluslararası ölçekli şirketlere ve ajanslara anlatan ilk şirketiz. Şirketlerin içinde bulundukları topluma yönelik bir takım sorumluluklar taşıdıklarına dair bilinci bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla yaygınlaştırmış bulunmaktayız.

  • Bu sebepledir ki, firmaların toplum yararına hizmet ettikleri  ve yaşanılan çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda etik değerlerle uyumlu politikalar belirleyerek faaliyetlerini yürüttükleri projelere imzamızı atıyoruz.


Böylece şirketimizin de vizyonunu oluşturan ve misyonunda yer alan toplumun refahını arttırmaya yönelik çalışmaları destekleme yaklaşımımız ile iş dünyasının toplumsal yaşamla birlikte hareket etmesi gerektiğini temel alarak şirketlere KSS projeleri tasarlıyoruz ve sahadaki uygulamalarını yürütüyoruz.

Başta Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi olmak üzere Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde çeşitli kurumların çözüm ortaklığını yürütüyoruz.