Özel Okul Danışmanlığı

EĞİTSEL TANILAMA DANIŞMANLIĞI

1) Okul ders programının incelenmesi ve öneriler
2) Ders saati, yıllık planlar, kaynaklar, eğitim araç ve gereçleri.hedeflerin incelenmesi ve öneriler
3) Alt yapı ( laboratuvar vb ) incelenmesi ve öneriler
4) Öğretmen yeterliliğinin belirlenmesi ve öneriler
5) 8 , 12. Sınıf sınav hazırlık programının incelenmesi ve öneriler
6) Sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ve öneriler
7) Rehberlik çalışmalarının incelenmesi ve öneriler
8) Sosyal kulüp ve etkinliklerin  incelenmesi ve öneriler
9) Ölçme değerlendirme sisteminin incelenmesi ve öneriler
10) Etüt, ek ders, geri besleme çalışmalarının incelenmesi ve öneriler
11) Kullanılan eğitim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi ve öneriler
12) Öğretmenlere yapılandırmacı ve proje tabanlı eğitim sistemini içeren hizmet içi eğitimin verilmesi
13) Kurucu ve okul idaresi işbirliği ile Farkındalığı artırmak amacıyla öğretmenler toplantısı ve ihtiyaca göre veli toplantısının yapılması


YÖNETSEL TANILAMA DANIŞMANLIĞI

1) Kurumsal Vizyon ve Misyon incelenmesi
2) Kurumsal Hedefler Analizi ve Öneriler
3) Organizasyonel Yapının İncelenmesi ve Öneriler
4) Kurumsal Kural ve Prosedürlerin İncelenmesi ve Öneriler
5) İç Yapı Analizi ve Öneriler
6) Kurumsal Süreçler Analizi ve Öneriler
7) Finansal Analiz ve Öneriler
8) Çalışan Memnuniyet Analizi ve Öneriler
9) Veli Memnuniyet Analizi ve Öneriler

 

KURUMSAL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı bir tam yıldır. Bu süreçte verilecek hizmetler;

1) Mevcut Durum Analizi

2) Kurumsal Vizyon ve Misyon un revizyonu

3) Kurumsal Organizasyon Şeması revizyonu ve görev tanımlarının netleştirilmesi

1) Öğretmen kadrosu seçim desteği
2) Öğretmenlere yapılandırmacı ve proje tabanlı eğitim yöntem ve teknikleri ile ilgili hizmet içi eğitimin verilmesi

4) Kurumsal Hedeflerin Netleştirilmesi

1) STEM Hizmet içi eğitiminin verilmesi
1) Kaynak ve materyal seçimi yayınevleri ile iletişim ve sağlanması
2) Tamamen yapılandırmacı ve proje tabanlı eğitime uygun yıllık ve haftalık uygulama planlarının gönderilmesi
3) Ulusal ve uluslararası projelere hazırlık ve katılım hizmetinin verilmesi
4) Mevcut Durum Analizi  Sonuçları doğrultusunda stem, üretim ve sanat atölyelerinin oluşturulması
5) Mevcut Durum Analizi  Sonuçları doğrultusunda robotik ve beceri derslerinin programlara yerleştirilmesi
6) MUN ve benzeri etkinliklerin gerçekleştirilmesi
7) Kurumsal iletişim Modelinin belirlenmesi
8) Kurum Kültürünün oluşturulması
9) Etkili Ekip Ruhunun oluşturulması
10) Reklam ve Tanıtım modelinin geliştirilmesi

5)Kurumsal Prosedür ve Kuralların Oluşturulması

6)Finansal Alt Yapı Doğrultusunda Kurumsal finans yapısının inşası

7)Rehberlik Biriminin Yeniden İnşası

1)Bireysel Öğrenci Kişilik ve Yetkinliklerinin tespit edilerek öğrencilerin doğru hedeflere yönlendirilmesi
2)Yenilikçi PDR teknik ve yöntemleri
a)Öğrenme problemleri ve çözüm teknikleri
b)Öğrenme Stilleri Analizi
c)Çalışma alışkanlıkları Analizi
d)Öğrenci İlgi Alanları Analizi
e)Öğrenci Akademik Başarı Analizi

8)Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

1)Yaz Okulu
2)Dil Okulu
3)Yurt Dışında Eğitim

9)Yurt içi ve dışı eğitim amaçlı gezilerin düzenlenmesi

10)Veli atölyeleri ve kariyer ve meslek gelişim tanıtım seminerlerinin düzenlenmesi

11)Şirket Anayasasının Oluşturulması